Projecten voor een energieneutrale provincie

Onze projecten dragen bij aan de drie doelen van het programma.
Sociaal: meer participatie van meer Groningers bij de energietransitie. Technisch: meer en innovatiever verduurzamen.
Organisatorisch: bestendige en professionele lokale energiesector.
Heb jij een mooi idee dat bijdraagt aan voor een energieneutrale provincie Groningen? Neem dan contact met ons op.

Campagne lokale duurzame initiatieven

In Groningen zijn meer dan 70 lokale energie-initiatieven. Initiatieven die samen met hun buren werken aan energiebesparing, zonnedaken, gezamenlijke inkoop ...

Lees meer

Regionale samenwerking

Energiecoöperaties krijgen steeds meer positie in de energietransitie. Deze grotere rol brengt meer verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt om ...

Lees meer

Ecologie op coöperatieve zonneparken

Het project Ecologie op Zonneparken is onderdeel van het Programma Energieparticipatie. Doel van het project is om te stimuleren dat ...

Lees meer

Startsubsidie

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen ...

Lees meer

Lokaal eigenaarschap bij grootschalige opwek

Bronnen VanOns (BVO) wil dat minimaal 50% van de duurzame energieproductie op land in handen komt van de lokale inwoners ...

Lees meer

Toolkit opzetten SCE-project

Via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kunnen lokale energiecoöperaties in een zogenaamd postcoderoosproject gezamenlijk duurzame energie opwekken. Om coöperaties op ...

Lees meer