Wijk Energie Plan

In de provincie Groningen is op verschillende plaatsen gestart met Wijk Energie Plannen (WEP). Hiermee wordt met logische en natuurlijke processtappen toegewerkt naar een wijkenergieplan en een aardgasvrij dorp. De warmtetransitie vraagt om een grote betrokkenheid en een breed draagvlak. Het belang van deze betrokkenheid en brede draagvlak geldt zowel voor de doelformulering, in het samenwerkingsproces als bij de uiteindelijke warmteoplossing. Om het dorp aardgasvrij te maken zijn daarom twee belangrijke processen te onderscheiden:

  1. Één met dorpsbewoners gericht op draagvlak voor de warmteoplossing
  2. Één van rekenen en tekenen aan een betaalbare en kwalitatief goede warmteoplossing

Daarnaast zijn er ook contacten met stakeholders zoals de gemeente, netbeheerder, woningcorporatie, andere vastgoedeigenaren, marktpartijen en financiers gericht op planvorming van de warmteoplossing.