Regionale samenwerking

Energiecoöperaties krijgen steeds meer positie in de energietransitie. Deze grotere rol brengt meer verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt om regionale samenwerking.Met dit project wordt gewerkt aan het versterken van de regionale samenwerking tussen energiecoöperaties onderling en met de gemeente, in de vorm van ‘regiotafels’. Een regiotafel bestaat uit vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties die regelmatig bij elkaar komen, kennis uitwisselen, samenwerken en samen optrekken richting de gemeente en in projecten. Samen met de gemeente stelt de regiotafel een uitvoeringsagenda op. Deze infrastructuur maakt de lokale energiesector sterker en effectiever, een plek waar thema’s als de Regionale Energie Strategieën (RES) geadresseerd kunnen worden.