Lokaal eigenaarschap

Het doel van deze leergemeenschap is samen invulling geven aan lokaal eigenaarschap in grootschalige energieprojecten. De duurzame energievoorziening is zichtbaar in onze achtertuin, de lasten maar ook de lusten moeten eerlijk verdeeld worden. Energiecoöperaties kunnen een rol spelen in het organiseren van lokaal eigenaarschap in de energievoorziening van de toekomst. De leergemeenschap houdt zich bezig met thema’s als projectontwikkeling en participatie en werkt toe naar een uiteenzetting van verschillende mogelijkheden van omgaan met revenuen uit grootschalige energieprojecten.  

Bronnen VanOns is een partner in deze leergemeenschap. Zij zijn initiatiefnemer van het project ‘Lokaal eigenaarschap bij grootschalige opwek’ en hebben veel praktijkkennis opgedaan in het vormgeven van lokaal eigenaarschap. 

Om aan te melden voor een Leergemeenschap heb je een Teams-account nodig.