Postcoderoos projecten

De leergemeenschap Postcoderoos bestaat uit verschillende coöperaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en/of exploitatie van postcoderoosprojecten, zowel onder de oude regeling (RVT) als de nieuwe (SCE). In deze gemeenschap worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en gezamenlijk aangepakt, zoals veranderingen in de regelgeving, lobbyen voor betere tarieven, problemen met verzekeringen en de nieuwe eisen met betrekking tot installaties (Scope12). Het is een omgeving waarin de deelnemers kunnen leren, zich verder kunnen ontwikkelen en hun kennisniveau kunnen behouden door ervaringen te delen.