Ecologie op coöperatieve zonneparken

De leergemeenschap Ecologie op coöperatieve Zonneparken brengt Energie coöperaties bij elkaar die het belangrijk vinden om niet alleen energie op te wekken maar ook natuur willen toevoegen aan hun park. Dit doet ieder park op zijn eigen manier bijvoorbeeld door inheemse soorten bomen en struiken te planten, door het maaien en afvoeren van het gras of door ruimte te creëren voor water. We organiseren als groep ook excursies om de kennis over natuur bij te spijkeren. Om de effecten van de maatregelen op de natuur te volgen werken we ook aan een monitoringsplan. De ervaringen die we opdoen delen we met elkaar zodat alle parken een extra impuls aan de natuur kunnen geven.