Ecologie op coöperatieve zonneparken

Het project Ecologie op Zonneparken is onderdeel van het Programma Energieparticipatie. Doel van het project is om te stimuleren dat coöperaties bij de inrichting van een zonnepark zoveel mogelijk rekening houden met de natuur. Op dit moment staat bij veel zonneparken de maximale hoeveelheid opwek centraal. Het idee dat het landschap en de ecologie ook zouden kunnen verbeteren zien we steeds meer terugkomen. Een aantal Energiecoöperaties is aan de slag gegaan om hun bestaande parken aantrekkelijker te maken voor bloemen, vogels, zoogdieren en insecten. De deelnemers aan het project gaan door de jaren heen volgen of de maatregelen ook aanslaan.

De deelnemende lokale coöperaties zijn:

  • Sunbrouck in Zuidbroek van het initiatief Duurzaam Menterwolde.
  • Zonneweide Glimmen van de gelijknamige energiecoöperatie.
  • Vierverlaten van de energiecoöperatie Grunneger Power.

De lokale coöperaties vormen samen met experts op het gebied van ecologie een leergemeenschap die kennis en ervaringen uitwisselt. Deze ervaringen bundelen we in een handreiking met bruikbare tips voor andere lokale energiecoöperaties.

In dit project werken de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) en energiecoöperatie Grunneger Power (GP) samen.