Slimme oplossingen

In deze leergemeenschap worden thema’s als flexibiliteit, energiemarkt, energiediensten, netbalans, congestie en systeemintegratie onderzocht met als doel te verkennen welke rol lokale coöperaties hierin kunnen oppakken. Denk aan het initiëren van lokale projecten rondom systeemintegratie, onderdeel worden van een coöperatieve aggregator of het inzetten van een zonnepark voor een coöperatieve programmaverantwoordelijke partij (een partij op de energiemarkt die vraag en aanbod van energie zo goed mogelijk afstemt op elkaar). De netcongestieproblematiek is voor veel coöperaties aanleiding om te kijken naar mogelijkheden om toch projecten te kunnen realiseren ondanks de problematiek. Deze leergemeenschap is onderdeel van het project ‘Coöperatief in balans’ geïnitieerd door de Hanze Hogeschool. 

Om aan te melden voor een Leergemeenschap heb je een Teams-account nodig.